Eenmalig inloggen (Single Sign-On)

We krijgen online vaak met het proces van inloggen te maken. Daarbij weten we allemaal dat de gebruikersnaam en vooral het wachtwoord niet te zeer voor de hand moeten liggen. Bovendien moet het wachtwoord regelmatig ingrijpend worden veranderd en verdient het sterke aanbeveling om voor iedere privacygevoelige applicatie een ander wachtwoord te kiezen. Inmiddels zijn er oplossingen beschikbaar om dat meerdere keren inloggen te voorkomen middels het toepassen van een OpenId-protocol. U logt dan eenmalig in op een website (Single Sign-On) en diezelfde login wordt dan vervolgens ook gebruikt voor toegang tot andere software. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de mogelijkheid om middels uw Facebook- of Twitteraccount toegang te krijgen tot andere websites.

Fidesque biedt een Nederlandse tegenhanger voor dit proces van inloggen en is een 100% betrouwbare partij waarmee u één keer het hele proces van identificatie, authenticatie en autorisatie doorloopt om het vervolgens te kunnen gebruiken voor de software van de aangesloten partners.

Het gemak van Fidesque

Met de Single Sign-On dienst van Fidesque meldt u zich één keer aan, bewijst u één keer dat u daadwerkelijk bent wie u ‘beweert’ te zijn en daarna hoeft u dat nooit meer te doen. Met Fidesque is àl het online verkeer van officiële documenten tussen ondernemers, accountants-/administratiekantoren en de verschillende instanties (Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor Statistiek, de overheid en banken) gebruiksvriendelijk en vooral veilig geregeld.

Aangiften en rapportages versturen naar overheid en banken

Een goed voorbeeld van een online dienst waarvoor Fidesque de identificatie, authenticatie en autorisatie kan regelen is SBRgateway: een online portaal waar kantoren en ondernemers documenten kunnen uitwisselen; met elkaar, met Digipoort (overheid) en BIV (banken) middels digitale certificaten en gebruikmakend van de Fidesque-App.
Kijk voor alle mogelijkheden op www.sbrgateway.nl.