Privacy

Versie 1.0
Laatste aanpassing: 12-06-2018

Fidesque respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bedrijfsgegevens

Fidesque B.V.
Nistelrodeseweg 9a
5406 PT Uden

Tel: 0413-880402
sales@fidesque.nl
KvK: 514.27.702

Persoonsgegevens

Fidesque verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam;
 • Inlognaam;
 • E-mailadres.

Verwerkingsdoelen

Fidesque verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 • De levering van onze diensten.
 • Eventueel verzenden van verkoopfacturen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Fidesque zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Fidesque zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens welke niet langer bewaard hoeven te worden zullen worden gearchiveerd en in niet herleidbare vorm geanonimiseerd voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Uw gegevens worden niet langer dan twaalf maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

Fidesque neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Gegevens delen met derden

Algemeen
Fidesque zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fidesque blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen worden vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Mailchimp
Gegevens welke u verstrekt bij het inschrijven voor een nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief zit een mogelijkheid om u uit te schrijven. We hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics
Hiermee houden we bij welke webpagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen. Navolgende maatregelen zijn genomen om uw privacy te garanderen:

 • Gebruik Google Analyticscookies
 • Bewerkersovereenkomst gesloten met Google
 • de laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Voor wijzigingen kunt u in veel gevallen zelf uw relevante profiel of registratie online bijwerken. Indien deze optie niet beschikbaar is neem dan telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Neem ook hiervoor telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy verzoeken wij u om contact met ons op te nemen zodat we samen tot een acceptabele oplossing komen. Indien dat niet lukt kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u voldoende bewijs van uw identiteit kunt overleggen en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van deze site door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan onze website.

Vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of als u informatie of communicatie die u ontvangt in overeenstemming met deze privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op.